Первые новости дня на dk.edu.pl    К новостям
30.08.2023 00:01

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat mirziyoyev ularni xalqining istaglari va mamlakatning yanada rivojlanganligi yo'lini kuzatib borayotgan rahbar sifatida tan olingan. Mirziyoyevning tashqi va ichki siyosatda o'zgardi, ishlab chiqarish sektori rivojlanishi va inson manfaatlarini muhofaza qilishga yetakchi e'tibor qaratilayotgan.


Maqsad va yo'nalishlarShavkat Mirziyoyev o'z vazifalarini bajarishda O'zbekiston xalqining yaxshi yashash sharoitini ta'minlash, uning huquq va erkinliklari bilan aminlashni maqsad qilgan. U o'z mamlakatini mustahkam va demokratik davlat sifatida rivojlantirishga intilishdi va uning inson manfaatlari asosida ishlashga qaratilgan. Mirziyoyev dastlabki ishlarida siyosiy xavfsizlikni ta'minlash, yagona rejalashtirilgan tashqi siyosat olib borish va tashqi iqtisodiy aloqalar o'rniga dastlabki qat'iy xatti-harakatni ta'minlashga intilishdi.


Ekonomik Rivojlanish va ReformalarO'zbekiston rivojlanish va iqtisodiy reformalar yo'nalishida ham ma'lum bir qadam tashlashdi. Bu borada investitsiyalar o'sishini kuchaytirish, ishlab chiqarishni rivojlantirish va xususiy sohasini rivojlantirish yo'llari doirasida qator muhim islohotlar o'tkazildi. Bular natijasida mamlakatning iqtisodiyatining mustahkamligi oshib bordi va xalqning yashash sifati yanada yaxshi bo'ldi.


O'zbekiston va Xalqaro AloqalarShavkat Mirziyoyevning rahbarligida O'zbekiston xalqaro yo'nalishda ham katta o'zgarishlar yuzaga keldi. U mamlakatning xalqaro aloqalarini yanada rivojlantirishga intilishdi va ochiq diplomatik aloqalar tuzish orqali bir qator xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik o'rniga tashqi siyosatni rivojlantirishni maqsad qildi. Bu esa mamlakatning xalqaro obrazini oshirish va yaxshi imkoniyatlarni o'z ichiga olgan.


Shavkat Mirziyoyevning rahbarligi ostida O'zbekiston yanada yangi bosqichga o'tkazdi va mamlakatning o'zining o'ziga xos yo'nalishi va rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar yaratildi.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev

Читайте полный текст на сайте dk.edu.pl

Контакты

×


Переход к полной новости через: 15